Příloha II. ke smlouvě o spolupráci
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Dodavatel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Odběratel“)


Odběratel a Dodavatel se dohodli na následujících cenových a nákladových podmínkách za používání služeb s platností od 1.5.2011:

CCBill

1.   Poplatky

Zřízení služby0 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek0 Kč bez DPH

 

2.   Provize

Částka transakceProvize
2.95 - 100.00 $82.00%

 

 

3.   Storna

Zákazník má možnost stornovat již provedenou transakci bez součinnosti Odběratele i Dodavatele a to až 6 měsíců zpětně. V takovém případě bude Dodavateli vyúčtována celá částka zaplacená Uživatelem. Další náklady obchodního partnera CCBill, LLC nejsou stanoveny.

 

4.   Splatnost

Splatnost faktury Dodavatele k tíži Odběratele činí 15 dnů po skončení daného měsíce.

 

 

 

 

priloha2_spoluprace_ccbill / V 2 / 1.5.2011